Als docent is Werner actief in de volgende vakgebieden:

Ontwikkelingspsychologie – Het onderwijzen van Hogeschool studenten en professionals in de fundamenten van de ontwikkelingspsychologie. Onder andere de ontwikkelingsstadia van Erikson, Piaget’s theorie van cognitieve ontwikkeling en de Geschwind-Galaburde hypothese.

Sociale psychologie – Het onderwijzen van Hogeschool studenten en professionals in de fundamenten van de Sociale Psychologie. Onder andere de Attitudeleer, (subliminale) beinvloedingleer en de psychologie van interpersoonlijke relaties.

Academisch schrijven  & onderzoeksverslaglegging –  Het onderwijzen van tweedejaars psychologie studenten in experimentele verslaglegging conform de normering van de American Psychological Association (APA). Tijdens de cursus werd geoefend in logische inductie en deductie, methodologie, statistisch analyse en het schrijven van een goed onderzoeksverslag

Onderzoeksmethodologie & Statistiek – Het onderwijzen van tweedejaars psychologie studenten in testconstructie en psychologische diagnostiek, en daarnaast in statistische analyses als de ANOVA, MANOVA en regressieanalyse. Tevens wordt onderwezen in wetenschappelijke verslaglegging.