Werner de Gruyter & Puck Verkade
Foto: Michael Danker

Werner de Gruijter (1976, Winterswijk) studeerde Sociale Psychologie en Journalistiek. Hij verdiepte zich zowel in Jungiaanse psychoanalyse als in de geschiedenis van het Westerse intellectuele denken. Hij doceerde de afgelopen jaren Onderzoeksmethodologie, Statistiek en Academisch Schrijven op zowel de Vrije Universiteit als de Universiteit van Amsterdam. En gaf tevens Ontwikkelingspsychologie voor zowel de Hogeschool van Amsterdam als het Instituut voor Bedrijfswetenschappen. In de tussentijd publiceerde hij diverse opinieartikelen in kranten en tijdschriften. Momenteel staat hij in het theater met ‘The Symposion Nights’ – een soort Zomergasten, maar dan totaal anders. Het zijn avonden waarin hij in de rol van ‘filosofische-vj’ kruipt en met de zaal het gesprek aangaat over de grenzen van onze kennis (om zo te ‘prikken’ in het collectief bewuste). Gedachten worden gestimuleerd met wijn – immers, in vino veritas!

 ***

Werner de Gruijter (1976, Winterswijk) University teacher (Developmental Psychology, Academic Writing). He studied Social Psychology and Journalism. He delved into both Jungian psychology and the history of Western intellectual thinking. In the meantime he published various articles in news papers and magazines. At the moment he is also to be seen in theatres with  his program ‘The Symposion Nights’. During these nights he plays the role of a ‘philosophical-VJ’ and aims to research the boundaries of our understanding and knowledge with the audience. For Art School Estudio Nómada in Barcelona he co-organizes Burn-In, a week of critical thinking together with creative minds.