Werner de Gruijter probeert met zijn werkzaamheden als sociaal psycholoog, docent, schrijver en programmamaker zowel in letterlijke als in figuurlijke zin bij te dragen aan het welzijn van de gemeenschap door (en dat is zijn specialiteit) het kritische denken te stimuleren. Geholpen door zijn psychologische kennis biedt hij informatie aan uit de gedragswetenschappen dat toegankelijk is gemaakt voor een breder publiek.

Met zelf gemonteerd videomateriaal wordt kennis overgedragen dat een helicopterview biedt op maatschappelijke vraagstukken. Het grote voordeel van deze aanpak is dat met ‘de kracht van beelden’ wordt gewerkt om in betrekkelijk korte tijd het zelfbewustzijn en de verbeeldingskracht te prikkelen. Het mag misschien voor menigeen vreemd klinken, maar de ‘werkelijkheid’ slechts aftasten met het menselijk oog is ontoereikend om te kunnen ‘zien’ hoe uiteenlopende vakgebieden (zoals psychologie, economie of ethiek) innig met elkaar blijken samen te hangen. Inzicht in dergelijke connecties maakt het dan ook mogelijk om bijvoorbeeld zelfstandig een lange termijn visie te ontwikkelen (dat kan handig zijn voor wie een beleidsadvies moet schrijven), of om te ‘herbronnen’ als het gaat om identiteitsvraagstukken (gelijk het klassieke ‘bildungsideaal’) of om in groepsverband verbondenheid en betekenis in-het-moment-zelf te ervaren.