A Vicious Circle of Crisis and Cultural Decline. Towards a Rebirth of the West?

A Vicious Circle of Crisis and Cultural Decline. Towards a Rebirth of the West?

Why even economists will take ethical issues seriously   Scientists are pushing the panic button. Since it is reasonable to assume the advent of more humanitarian misery due to increased wealth differences. Yet nothing happens to prevent this; mainly because ethical language has lost its popularity among politicians when the...
The Zombification of the West

The Zombification of the West

by Werner de Gruijter Slightly more than ten years ago, in the heat of the moment, the West believed a war on terrorism was useful – so, it was prepared to give up civil liberties. Then the crisis hit in 2008. The banks unjustly demanded a bailout and the West...
The Shift towards an Authoritarian Future: Why the West Slowly Abandons its Civil Liberties

The Shift towards an Authoritarian Future: Why the West Slowly Abandons its Civil Liberties

Politicians on both sides of the Atlantic who construct an image of toughness – tough on crime, on terrorism, on humanistic-inspired idealism etc. – are tapping into a sensitive spot that blocks critical thought among the public. Obama’s brute and harsh reaction on Edward Snowden’s revelations is just another example....
Latest entries

Over de wedergeboorte van het Westen

Waarom zelfs economen rekening gaan houden met ethische kwesties.   Wetenschappers luiden de noodklok. Te voorspellen is namelijk dat als gevolg van toenemende verschillen in rijkdom humanitaire ellende zal ontstaan. Toch gebeurt er niks om dit te voorkomen; machthebbers zwijgen in alle talen omdat ethiek aan populariteit heeft ingeboet in ruil voor het snelle geld....
De zombificering van het Westen

De zombificering van het Westen

Over de noodzaak van innerlijke rust als middel tegen autoritarisme   Iets meer dan tien jaar geleden, in de hitte van het moment, geloofde men in het Westen dat een oorlog tegen het terrorisme nuttig was – dus was men bereid burgerlijke vrijheden op te geven. Toen verscheen de crisis, in 2008. De banken eisten,...

The value of priceless things

On the toxic tendency to express everything in terms of money These days Western mainstream politics is increasingly guided by purely rational economic argument. Hence all the things that are by nature inexpressible in terms of money, like social justice or compassion, are grossly being neglected in society today. This focus on short-term gains or...

De waarde van dat wat geen prijs heeft

Over de giftige neiging om alles in geld te willen uitdrukken Niet sociale rechtvaardigheid of compassie is leidraad in de politiek, steeds vaker zijn het louter economische motieven die de hoofdrol spelen. Door deze eenzijdige, zakelijke focus worden echter die dingen verwaarloosd die niet in geld zijn uit te drukken, maar desondanks wel waardevol zijn....
Werner de Gruijter, Arnout Krediet, Sven Jense: Strategie řízené apatie

Werner de Gruijter, Arnout Krediet, Sven Jense: Strategie řízené apatie

Zákoutí psychologie, z nich těží tunelovaná demokracie Politika dnes – po obou stranách Atlantiku – sází na „razantní image“. Na exhibice, jak se nemazlí s „kriminalitou“ a „terorismem“, ani však se žádným „idealismem, vedeným humanistickými pohnutkami“. Cíleně přitom „brnká na senzitivní strunu, blokující kritické myšlení“, píše nizozemský sociální psycholog Werner de Gruijter. Faktory, jež tomu nahrávají – a rizika, jimiž...

Hoeders van de moraal vergroten de kans op kindermisbruik

Kindermisbruik moet worden voorkomen, vrijwel iedereen is het daar over eens. Maar de verkettering van pedofilie, zoals die in Nederland plaatsvindt, werkt eerder averechts. Wie echt bescherming van kinderen voorstaat, kan beter inzetten op een open en preventieve benadering. Door Koen Schiernecker & Werner de Gruijter   ‘Een moraal zonder gevoel voor paradox is gemeen’,...
La Zombificazione dell'Occidente

La Zombificazione dell’Occidente

di W. de Gruijter Traduzione di Anticorpi.info   Sulla importanza della tranquillità interiore per non finire nell’autoritarismo.   Poco più di dieci anni fa nella foga del momento l’Occidente si lasciò irretire dall’idea che una guerra al terrorismo fosse utile, così acconsentì a rinunciare alle libertà civili.  Poi scoppiò la crisi, nel 2008. Le banche chiesero un indebito un piano di...
Burn-in: A week of critical thinking on wine estate Els Igols near Barcelona, Spain

Burn-in: A week of critical thinking on wine estate Els Igols near Barcelona, Spain

Burn-in Burn-in is spending a week with fellow thinkers and creative minds on a Spanish wine estate. You will be investigating subjects chosen by you and your peers. The goal is to explore ways to get around in the chaotic and complex world of today while acknowledging your beliefs and dreams. Burn-in is born to...
Waarom de mensen in het Westen langzaam maar zeker burgerlijke vrijheden verliezen

Waarom de mensen in het Westen langzaam maar zeker burgerlijke vrijheden verliezen

  Politici aan beide zijden van de Atlantische Oceaan, die een stoer imago willen uitstralen tégen criminaliteit, terrorisme en idealisme raken een gevoelige plek bij het publiek. Het blokkeert hun vermogen om kritisch na te denken. Denk aan Barack Obama’s agressieve reactie op Edward Snowdens openbaringen bijvoorbeeld. Het lijkt alsof ‘wij, het volk….’ op de...

Is Europa het Duitsland van de jaren twintig?

Hoe de korte termijn focus op geld het sociale weefsel beschadigt   Ruim dertig jaar leven we in het Westen onder een strak mentaal regime van strikt boekhouderschap. We zien steeds duidelijker dat deze mentaliteit bezig is het sociale weefsel te verteren waar de rest van de samenleving op rust. Voor wie denkt dat dit...
`$static = new wpp_pageStatistic();` `$static->wpp_increase_visited(); `$static = new wpp_pageStatistic();` `$static->wpp_increase_Post_Counter();`